Array
 

Günün Dusturu

** GÜNÜN HADİS-İ ŞERİFİ ** 

“Ey diliyle îmân edip de kalplerine îman tam olarak yerleşmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız, kusurlarını da araştırmayınız! Kim müslümanların kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa, onu evinin ortasında bile olsa rezîl eder.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 35; Tirmizî, Birr, 85; İbn-i Kesîr, Tefsîr, IV, 229)

 
Dünyada bilinen terör devletlerin sonuncusu durumunda olan İsrail’in - (Batı Hun devleti, Moğollar, Makedon Krallığı birer terör devletidir-) her yerinde bu ağaçtan vardır Gargad ağacının Yahudilerin milli ağacı olmasında, bu ağacın onları koruyacağı inancı vardır Bu inanç, Hz İsa (as) ve askerlerinin, nereye saklanırlarsa saklasınlar bütün Yahudileri bulup öldüreceği; ancak bu ağacın dile gelmeyerek onları koruyacağı düşüncesinin eseri
Öyleki, İsrail eski Dışişleri Bakanı Şimon Perez -daha sonra Başbakan oldu- kendisiyle yapılan bir röportajda, mülakatı yapan muhabirin her yerde gördüğü bu ağacı sorması üzerine şu cevabı vermiştir: “Bu bizim ağacımız, bizi koruyacak ağaçtır Müslümanlar bizi öldürmek isteyecekler ve biz bu ağaca saklanacağız” Duydukları karşısında hayretini gizleyemeyen gazeteci sorar; “Madem öyle niçin onlarla sürekli savaşıyorsunuz_?” Perez’in cevabı şudur: “Biz, bize vaat edilen için çalışıyoruz!”
İlginç değil mi_? Yenileceklerini bildikleri halde, inançları gereği neyse onu yapıyorlar İslam’ın üstünlüğü konusunu açıklarken, birileri, “Madem İslam üstün niçin müslümanlar hep gerideler_?” diye sorarsa; verilecek cevap basittir İslam seksiz şüphesiz üstündür Bugün Müslümanların geri olmalarının sebebi İslam değil, bilakis İslamsızlıktır.
Adamlar imanlarının gereği ne ise -sonlarını bildikleri halde- onu ifa etmekten çekinmiyorlar, peki ya Müslümanlar! Müslümanlar “iman ettik” dediklerine imanlarının gereğini ne ölçüde yerine getiriyolar…


Müslümanlarla yahudiler arasında çıkacak ve artık yahudilerin işini büsbütün bitirecek olan bu harbin Hz Îsâ’nın yeryüzüne inmesinden sonra meydana geleceği anlaşılmaktadır Zira Îsâ aleyhisselâm yahudilerle savaşacak ve onların işini tamamen bitirecektir Hz Îsâ’nın asıl hedefi deccâl ve onun taraftarlarıdır Deccâlin yahudi asıllı olması sebebiyle onu en çok yahudiler destekleyecek, bu sebeple de Hz Îsâ’nın hışmına uğrayacak ve yeryüzünden silinip gideceklerdir
Efendimiz’in bu hadisinde yahudilerin tükenişi, dikkat çekici bir misalle anlatılmaktadır Şayet bu savaşta bir yahudi müslümanların silâhından canını kurtarıp bir taşın veya ağacın arkasına saklanacak olsa, o taş, o ağaç dile gelip konuşacak ve yahudiyi kovalayan mücâhide, aradığı kişinin kendi arkasına saklandığını haber verecektir Ağaçların, taşların gerçekten dile gelip konuşması hâdisesi ise kıyamet yaklaştığı zaman olacaktır Demekki o zamana kadar yahudi-müslüman mücadelesi devam edip gidecektir
Garkad Filistin taraflarında çokça yetişen dikenli bir ağaç türü, bir cins çalılıktır Arabistan’ın başka bölgelerinde de yetişmektedir Medine’deki Bakî‘ Mezarlığı (Cennetü’l-Bakî‘) vaktiyle garkad denilen çalılıkla kaplı idi
“Müslümanlarla yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır Yahudi taşın, ağacın arkasına saklanacak, bunun üzerine o taş, o ağaç yahudiyi kovalayan kimseye, ‘Ey müslüman! Arkamda bir yahudi var, gel onu öldür!’ diyecek Yalnız garkad ağacı bir şey söylemeyecek; çünkü o yahudilerin ağaçlarındandır”
(Buhârî, Cihâd 94, Menâkıb 25; Müslim, Fiten 82)
Hadis-i Şerif’te, Yahudilerin taşların ve ağaçların bile arkasına saklanacağı, buna karşın Gargat ağacından başka bütün taş ve ağaçların: “Ey Müslüman, Ey Allahın kulu, Yahudi arkamdadır, gel onu öldür” diyeceği ifade ediliyor
(Buhârî, Tecrid, IX, 73; Tirmizî, Birr, 25; Fiten, 2; et-Tâc, I, 25)
Bahsi geçen hadis-i şerif Sahih-i Müslim’de; “Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek ‘Ya Müslim! Ey Allah (cc) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır diyecek Sadece ‘gargat’ ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır” buyuruluyor
(Kitab-ul Fiten H 2239)
İsrail’de özellikle “garkad” denilen ağaç çok fazla dikilmektedir…


Şu an İSRAİL'de meydana gelen Orman yangınlarında yanan o ağaçlar GARGAT ağacı olabilirmi?Bütün Dünya seferber olduğuna göre aklıma takıldı.Takdir sizin..
İŞTE O AĞAÇ 

Resimler

0421.JPG

EZAN SAATLERİ