foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KAR-DER

Karadiğinliler Eğitim Kültür ve Yardım DerneğiÜye Giriş Formu

Sitede Aktif Kullanıcı Sayısı

5 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Karder Dini Makaleler

Âhiret İnancının Faydaları

 

Dünya hayatının huzur ve saâdet içerisinde bereketli bir şekilde yaşanması, ancak âhirete imanla mümkündür. Zira âhiret inancı, mesuliyet şuurunu pekiştirir, vazifeye bağlılık şuurunu yerleştirir, hak ve hukuka saygılı olmayı temin eder. Bu sûretle gayet sağlam bir ahlâk anlayışına, çok mükemmel bir nizam kavramına ve pek ulvî bir hakşinaslığa vesile olur. Her gün kıldığı namazlarda en az kırk defa “Yâ Rabbî! Hesap gününün mutlak hâkimi sensin, yarın huzûruna çıkıp bütün söz, hâl ve hareketlerimin hesabını sana vereceğim” diyen ve buna kalpten inanan bir kişide yüksek bir ahlâk ve yüce bir hukûk anlayışının bulunacağı muhakkaktır. “İyilik çürümez, kötülük unutulmaz, hesap soracak olan zât hiçbir zaman ölmez” diye inanan kişinin bu îtikâdı mutlaka ona tesir eder. Peygamber Efendimiz’in

 “Hiçbir kul, kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bir adım dahî atamaz” ( Tirmizî, Kıyamet, 1/2417.) hadisini bilen bir mü’min mutlaka hesabına kitabına dikkat eder. (Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yay.)

 

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Hayy: Hayatı, ezelî ve ebedî olarak sarmalayan, bütün hayatların kaynağı olan, ezelî ve ebedî olarak ölmeyen, diri olan demektir.

Kısa Günün Kârı

Âhiret inancı, kişinin ahlâ­kî gelişmesine katkıda bulunur. Bazı insanlar, kanunların ve toplum baskısının olmadığı yerlerde kötülük ve haksızlık yapmıyorlarsa, bu onların davranışlarının hesabını bir gün vereceklerine inanmaları sebebiyledir. Aksi takdirde herkesin başına bir bekçi ve polis dikmek gerekirdi.